تحقق 43 درصدی بودجه شهرداری اردبیل در 6 ماهه نخست سال جاری ( بهمراه فایل بودجه ) / مجوز رایگان شدن سرویس مدارس استثنایی صادر شد

رئیس شورای شهر اردبیل درهشتادو هشتمین جلسه رسمی

مدیر سیستم 0 201 رتبه مطلب: بدون رتبه

دعوت از نخبگان و متخصصان شهری در تدوین برنامه راهبردی عملیاتی ۴ ساله توسعه شهری کلانشهر اردبیل (همراه فایل تدوین چهار سال)

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل

مدیر سیستم 0 168 رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
دی ان ان