شهروند نمونه در اردبیل انتخاب و معرفی می‌شود
شهروند نمونه در اردبیل انتخاب و معرفی می‌شود

شهروند نمونه در اردبیل انتخاب و معرفی می‌شود

شهروند نمونه در اردبیل انتخاب و معرفی می‌شود

اخبار ویژه

شهروند نمونه در اردبیل انتخاب و معرفی می‌شود

سهم شهرداری در پارکینگ درخشان به صورت شفاف مشخص شود
سهم شهرداری در پارکینگ درخشان به صورت شفاف مشخص شود

سهم شهرداری در پارکینگ درخشان به صورت شفاف مشخص شود

سهم شهرداری در پارکینگ درخشان به صورت شفاف مشخص شود

اخبار ویژه

سهم شهرداری در پارکینگ درخشان به صورت شفاف مشخص شود

شهرداری احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک را به جد دنبال کند
شهرداری احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک را به جد دنبال کند

شهرداری احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک را به جد دنبال کند

شهرداری احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک را به جد دنبال کند

اخبار ویژه

شهرداری احداث و تجهیز مرکز کنترل ترافیک را به جد دنبال کند

آرای قطعی ماده 100 مشمول تخفیف 20 درصد باشد
آرای قطعی ماده 100 مشمول تخفیف 20 درصد باشد

آرای قطعی ماده 100 مشمول تخفیف 20 درصد باشد

آرای قطعی ماده 100 مشمول تخفیف 20 درصد باشد

اخبار ویژه

آرای قطعی ماده 100 مشمول تخفیف 20 درصد باشد

آرشیو

آخرین اخبار

ابتدا545556575859606162

اعضای شورا

نظرسنجی

Loading

آخرین بروز رسانی سایت

 

 

دی ان ان