مبلغ نهایی تملک باغ شریعت به اطلاع مردم برسد
مبلغ نهایی تملک باغ شریعت به اطلاع مردم برسد

مبلغ نهایی تملک باغ شریعت به اطلاع مردم برسد

مبلغ نهایی تملک باغ شریعت به اطلاع مردم برسد

اخبار ویژه

مبلغ نهایی تملک باغ شریعت به اطلاع مردم برسد

شورای شهر طرح حمایت از حقوق شهروندی را مصوب کرد
شورای شهر طرح حمایت از حقوق شهروندی را مصوب کرد

شورای شهر طرح حمایت از حقوق شهروندی را مصوب کرد

شورای شهر طرح حمایت از حقوق شهروندی را مصوب کرد

اخبار ویژه

شورای شهر طرح حمایت از حقوق شهروندی را مصوب کرد

پل قدس و باغ شریعت ( قره پاچه ) یادگار شورای پنجم اردبیل
پل قدس و باغ شریعت ( قره پاچه ) یادگار شورای پنجم اردبیل

پل قدس و باغ شریعت ( قره پاچه ) یادگار شورای پنجم اردبیل

پل قدس و باغ شریعت ( قره پاچه ) یادگار شورای پنجم اردبیل

اخبار ویژه

پل قدس و باغ شریعت ( قره پاچه ) یادگار شورای پنجم اردبیل

تراکم ساخت و سازها در اردبیل احیای باغ شریعت را ضروری کرده است
تراکم ساخت و سازها در اردبیل احیای باغ شریعت را ضروری کرده است

تراکم ساخت و سازها در اردبیل احیای باغ شریعت را ضروری کرده...

تراکم ساخت و سازها در اردبیل احیای باغ شریعت را ضروری کرده است

اخبار ویژه

تراکم ساخت و سازها در اردبیل احیای باغ شریعت را ضروری کرده است

آرشیو

آخرین اخبار

مبلغ نهایی تملک باغ شریعت به اطلاع مردم برسد 18/01/1400
شورای شهر طرح حمایت از حقوق شهروندی را مصوب کرد 18/01/1400
پل قدس و باغ شریعت ( قره پاچه ) یادگار شورای پنجم اردبیل 18/01/1400
123456789انتها

اعضای شورا

نظرسنجی

Loading

آخرین بروز رسانی سایت

 

 

دی ان ان